Họ tên – Chức vụ Nhiệm vụ được phân công

Đội bảo vệ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Mô tả công việc

– Nhiệm vụ của Đội trưởng/Đội phó đội Bảo vệ

Đinh Nguyễn Thái Kiệt
DĐ: 0982332269
Đội trưởng
Nguyễn Hữu Châu
DĐ: 0989234474
Đội phó
Tổ Bảo vệ cơ sở A

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3

DSC05382

Đinh Nguyễn Thái Kiệt
DĐ: 0982332269
Tổ trưởng
DSC05389

Nguyễn Vĩnh Thuận
DĐ: 0908003080 
Tổ phó
Studio Session-040

Bùi Thanh Tùng
DĐ: 0983450480
Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở B

Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10

Studio Session-033

Nguyễn Hữu Châu
DĐ: 0989234474
Tổ trưởng
DSC05380

Nguyễn Văn Hùng
DĐ: 0904423334 
Tổ phó
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ bảo vệ cơ sở D

Địa chỉ: 196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1

DSC05374

Nguyễn Đình Chí
DĐ: 0974222302
Tổ trưởng
Studio Session-039

Võ Thanh Phương
DĐ: 0986127611
Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở E

Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Studio Session-027

Nguyễn Đức Công
DĐ: 0986568396
Tổ trưởng
DSC05386

Nguyễn Khánh Lân
DĐ: 0908003848
Nhân viên
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên

Tổ Bảo vệ cơ sở H

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu, P. 10, Q.Phú Nhuận

Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên