Họ tên – Chức vụ Nhiệm vụ được phân công

Đội bảo vệ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

– Mô tả công việc

– Nhiệm vụ của Đội trưởng/Đội phó đội Bảo vệ

DSC05382

Đinh Nguyễn Thái Kiệt
DĐ: 0982332269

Đội trưởng
DSC05389

Nguyễn Vĩnh Thuận
DĐ: 0908003080 
Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở A

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở B

Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ bảo vệ cơ sở D

Địa chỉ: 196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở E

Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên
Tổ Bảo vệ cơ sở H

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu, P. 10, Q.Phú Nhuận
Bảo vệ công ty Thời Đại Nhân viên