Giới thiệu: Chương trình này tài trợ cho các dự án liên quan về Luật, Xã hội, Giáo dục, Môi trường và các vấn đề khác được nói đến trong link của chương trình. Các dự án này phải được hoàn thành trong vòng 1 năm hoặc kéo dài hơn tùy từng trường hợp cụ thể.

Yêu cầu: Hoàn thành các mẫu biểu và chi tiết về dự án theo mẫu của chương trình (theo link đính kèm)

Hạn cuối: đến hết ngày 30/8/2017

Thông tin chi tiết xem tại:
https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/2017/04/Notice-of-Funding-Opportunity_PAS-25-Apr.pdf