Giới thiệu: VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.

Hỗ trợ tài chính: Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

–    Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

–     Là công dân Việt Nam;

–     Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ;

–     Lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy: Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ.

Hạn cuối: 17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại:

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program