Văn bản số:
354/KH-ĐHKT-TCHC
Ngày:
04/3/2015
Người ký:
Hiệu trưởng – GS.TS. Nguyễn Đông Phong
 

Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; căn cứ Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

1. Chỉ tiêu

1.1. Đối với Khối giảng dạy

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

1

Khoa Kinh tế

2

 

Bm. Kinh tế học

2

2

Khoa Quản trị kinh doanh

2

 

Bm. Quản trị chiến lược

1

 

Bm. Quản trị tài chính

1

3

Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing

6

 

Bm. Kinh doanh quốc tế

1

 

Bm. Du lịch

5

4

Khoa Tài chính công

6

 

Bm. Tài chính – Tiền tệ

3

 

Bm. Tài chính công

3

5

Khoa Tài chính

6

 

Bm. Tài chính quốc tế

2

 

Bm. Tài chính doanh nghiệp

2

 

Bm. Đầu tư tài chính

1

 

Bm. Bảo hiểm

1

6

Khoa Kế toán – Kiểm toán

1

 

Bm. Nguyên lý kế toán

1

7

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

2

 

Bm. Hệ thống thông tin

1

 

Bm. Công nghệ phần mềm

1

8

Khoa Lý luận chính trị

2

 

Bm. NLCBCN Mác-Lênin

2

9

Khoa Luật

2

 

Bm. Luật đại cương

1

 

Bm. Luật kinh tế

1

10

Khoa Quản lý nhà nước

5

Tổng cộng

30

 

1.2. Đối với Khối quản lý (vị trí chuyên viên)

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

1

Thông tin ứng viên

2

Phòng Công nghệ thông tin

3

Thông tin ứng viên

3

Thư viện

1

Thông tin ứng viên

4

Tạp chí Phát triển kinh tế

1

Thông tin ứng viên

Tổng cộng

6

 

 

2. Tiêu chuẩn chung

2.1. Vị trí giảng viên:

 • Có học vị Tiến sỹ phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển (riêng ứng viên Khoa Quản lý nhà nước và Bộ môn Du lịch của Khoa Thương mại – Du lịch  – Marketing yêu cầu học vị Thạc sỹ trở lên);
 • Tuổi đời dự tuyển không quá 35 tuổi đối với Thạc sỹ, 45 tuổi đối với Tiến sỹ và 50 tuổi đối với Giáo sư, Phó Giáo sư;
 • Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu chung – CEF (hoặc tương đương);
 • Tin học văn phòng.

2.2. Vị trí chuyên viên:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc bằng Thạc sỹ (theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí chuyên viên);
 • Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với Cử nhân và không quá 35 tuổi đối với Thạc sỹ;
 • Tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu chung – CEF (hoặc tương đương);
 • Tin học văn phòng.

3. Tiến độ thực hiện

3.1. Từ ngày 05-08/3/2015:

Thông báo tuyển dụng trên Portal ueh.edu.vn và các phương tiện truyền thông khác.

3.2. Từ ngày 09/3-10/4/2015:

– Ứng viên đăng ký dự tuyển online;

– Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 4 và nhận hướng dẫn về kỳ thi.

3.3. Từ ngày 11-24/4/2015:

– Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2015, các ban giúp việc;

– Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp danh sách ứng viên;

– Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt hồ sơ dự thi và thông báo đến ứng viên;

– Các đơn vị gặp gỡ ứng viên, trao đổi và thực hiện thủ tục giao đề tài môn vấn đáp (đối với khối giảng dạy).

3.4. Từ ngày 25/4-08/5/2015:

– Ứng viên ôn tập các nội dung thi;

– Hạn cuối ứng viên vị trí giảng viên và chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin nộp nội dung chuẩn bị cho môn thi Vấn đáp qua email doantran@ueh.edu.vn trước ngày 08/5/2015.

3.5. Từ ngày 11-15/5/2015:

Tổ chức thi tuyển/xét tuyển đối với vị trí giảng viên có học vị Tiến sĩ và chấm thi.

3.6. Từ ngày 18-22/5/2015:

– Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp kết quả thi đề nghị Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;

– Công bố kết quả thi.

3.7. Ngày 01/6/2015:

Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

4. Hồ sơ dự tuyển

 1. Mẫu thông tin trang bìa hồ sơ;
 2. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương nơi cư trú  hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 4. Giấy khai sinh (bản sao y công chứng);  
 5. Bằng Cử nhân, bảng điểm toàn khóa (bản sao y công chứng);
 6. Bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ, bảng điểm toàn khóa (bản sao y công chứng);
 7. Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học trong thời hạn còn giá trị theo quy định (bản photocopy, nếu có);
 8. Các giấy chứng nhận hưởng chính sách, chứng nhận ưu tiên (bản sao công chứng, nếu có);
 9. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 10. Bản sao các bằng khen, giấy khen (nếu có);
 11. 01 tấm hình 4×6;
 12. Chứng minh nhân dân (bản sao y công chứng);
 13. Hộ khẩu (bản sao y công chứng).

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt  có chứng thực đúng quy định.