– Mẫu số 1: Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

– Mẫu số 2: Sơ yếu lý lịch viên chức;

– Mẫu số 3: Bản nhận xét viên chức.