– Mẫu số 1: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT;