Tiến sĩ, Thạc sĩ

Tiến sĩ

Stt Họ tên Đơn vị
1 Nguyễn Đông Phong Ban Giám hiệu
2 Trần Hoàng Ngân Ban Giám hiệu
3 Nguyễn Ngọc Định Ban Giám hiệu
4 Phan Thị Bích Nguyệt Ban Giám hiệu
5 Nguyễn Trọng Hoài Ban Giám hiệu
6 Phạm Văn Dược Văn phòng Đảng uỷ
7 Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phòng Tổ chức – Hành chính
8 Nguyễn Quốc Khanh Phòng Tổ chức – Hành chính
9 Trần Thế Hoàng Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
10 Nguyễn Văn Sĩ Viện Đào tạo Sau đại học
11 Đoàn Đỉnh Lam Viện Đào tạo Sau đại học
12 Nguyễn Hữu Dũng Viện Đào tạo Sau đại học
13 Hồ Viết Tiến Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
14 Ung Thị Minh Lệ Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
15 Phạm Thăng Phòng Công tác chính trị
16 Phạm Thành Tâm Phòng Thanh tra đào tạo
17 Nguyễn Hoàng Bảo Khoa Kinh tế phát triển
18 Phạm Khánh Nam Khoa Kinh tế phát triển
19 Hoàng Thị Chỉnh Khoa Kinh tế phát triển
20 Trần Tiến Khai Khoa Kinh tế phát triển
21 Nguyễn Ngọc Vinh Khoa Kinh tế phát triển
22 Vũ Thị Phượng Khoa Kinh tế phát triển
23 Thái Trí Dũng Khoa Kinh tế phát triển
24 Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Kinh tế phát triển
25 Nguyễn Quốc Tế Khoa Kinh tế phát triển
26 Lê Ngọc Uyển Khoa Kinh tế phát triển
27 Hay Sinh Khoa Kinh tế phát triển
28 Trần Văn Thông Khoa Kinh tế phát triển
29 Hồ Ngọc Phương Khoa Kinh tế phát triển
30 Phan Nữ Thanh Thủy Khoa Kinh tế phát triển
31 Nguyễn Phú Tụ Khoa Kinh tế phát triển
32 Trương Đăng Thụy Khoa Kinh tế phát triển
33 Hồ Tiến Dũng Khoa Quản trị kinh doanh
34 Ngô Quang Huân Khoa Quản trị kinh doanh
35 Bùi Thị Thanh Khoa Quản trị kinh doanh
36 Nguyễn Văn Dũng Khoa Quản trị kinh doanh
37 Ngô Thị Ánh Khoa Quản trị kinh doanh
38 Đặng Ngọc Đại Khoa Quản trị kinh doanh
39 Nguyễn Thị Bích Châm Khoa Quản trị kinh doanh
40 Hoàng Lâm Tịnh Khoa Quản trị kinh doanh
41 Phạm Xuân Lan Khoa Quản trị kinh doanh
42 Võ Thị Quý Khoa Quản trị kinh doanh
43 Trần Đăng Khoa Khoa Quản trị kinh doanh
44 Nguyễn Thanh Hội Khoa Quản trị kinh doanh
45 Nguyễn Quang Thu Khoa Quản trị kinh doanh
46 Trần Thị Kim Dung Khoa Quản trị kinh doanh
47 Lê Thanh Hà Khoa Quản trị kinh doanh
48 Nguyễn Đình Thọ Khoa Quản trị kinh doanh
49 Lê Tấn Bửu Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
50 Ngô Thị Ngọc Huyền Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
51 Bùi Thanh Tráng Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
52 Nguyễn Đức Trí Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
53 Tạ Thị Mỹ Linh Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
54 Triệu Hồng Cẩm Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
55 Võ Thanh Thu Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
56 Đoàn Thị Hồng Vân Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
57 Ngô Công Thành Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
58 Sử Đình Thành Khoa Tài chính công
59 Vũ Thị Minh Hằng Khoa Tài chính công
60 Nguyễn Ngọc Hùng Khoa Tài chính công
61 Nguyễn Hồng Thắng Khoa Tài chính công
62 Nguyễn Thị Huyền Khoa Tài chính công
63 Diệp Gia Luật Khoa Tài chính công
64 Phạm Quốc Hùng Khoa Tài chính công
65 Bùi Thị Mai Hoài Khoa Tài chính công
66 Nguyễn Kim Quyến Khoa Tài chính công
67 Lê Quang Cường Khoa Tài chính công
68 Trần Ngọc Thơ Khoa Tài chính doanh nghiệp
69 Nguyễn Thị Liên Hoa Khoa Tài chính doanh nghiệp
70 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Khoa Tài chính doanh nghiệp
71 Trần Thị Hải Lý Khoa Tài chính doanh nghiệp
72 Lê Thị Lanh Khoa Tài chính doanh nghiệp
73 Nguyễn Tấn Hoàng Khoa Tài chính doanh nghiệp
74 Trần Thị Thùy Linh Khoa Tài chính doanh nghiệp
75 Nguyễn Thị Uyên Uyên Khoa Tài chính doanh nghiệp
76 Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Tài chính doanh nghiệp
77 Lê Đạt Chí Khoa Tài chính doanh nghiệp
78 Trần Huy Hoàng Khoa Ngân hàng
79 Trầm Thị Xuân Hương Khoa Ngân hàng
80 Thân Thị Thu Thủy Khoa Ngân hàng
81 Trần Phương Ngọc Thảo Khoa Ngân hàng
82 Phạm Tố Nga Khoa Ngân hàng
83 Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng
84 Nguyễn Thanh Phong Khoa Ngân hàng
85 Trương Thị Hồng Khoa Ngân hàng
86 Trần Thị Mộng Tuyết Khoa Ngân hàng
87 Lê Tấn Phước Khoa Ngân hàng
88 Lại Tiến Dĩnh Khoa Ngân hàng
89 Hoàng Đức Khoa Ngân hàng
90 Phạm Văn Năng Khoa Ngân hàng
91 Bùi Kim Yến Khoa Ngân hàng
92 Võ Văn Nhị Khoa Kế toán – Kiểm toán
93 Nguyễn Xuân Hưng Khoa Kế toán – Kiểm toán
94 Bùi Văn Dương Khoa Kế toán – Kiểm toán
95 Nguyễn Thị Kim Cúc Khoa Kế toán – Kiểm toán
96 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Kế toán – Kiểm toán
97 Trần Anh Hoa Khoa Kế toán – Kiểm toán
98 Mai Thị Hoàng Minh Khoa Kế toán – Kiểm toán
99 Nguyễn Ngọc Dung Khoa Kế toán – Kiểm toán
100 Huỳnh Đức Lộng Khoa Kế toán – Kiểm toán
101 Lê Đình Trực Khoa Kế toán – Kiểm toán
102 Văn Thị Loan Khoa Kế toán – Kiểm toán
103 Trần Văn Thảo Khoa Kế toán – Kiểm toán
104 Đoàn Ngọc Quế Khoa Kế toán – Kiểm toán
105 Trần Thị Giang Tân Khoa Kế toán – Kiểm toán
106 Huỳnh Lợi Khoa Kế toán – Kiểm toán
107 Nguyễn Thanh Vân Khoa Toán – Thống kê
108 Hà Văn Sơn Khoa Toán – Thống kê
109 Nguyễn Văn Trãi Khoa Toán – Thống kê
110 Nguyễn Đình Tuấn Khoa Toán – Thống kê
111 Huỳnh Thị Thu Thủy Khoa Toán – Thống kê
112 Đinh Thái Hoàng Khoa Toán – Thống kê
113 Nguyễn Hoàng Vũ Khoa Toán – Thống kê
114 Hoàng Trung Nam Khoa Toán – Thống kê
115 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Khoa Toán – Thống kê
116 Mai Thanh Loan Khoa Toán – Thống kê
117 Nguyễn Văn Nhân Khoa Toán – Thống kê
118 Nguyễn Thị Hồng Hà Khoa Toán – Thống kê
119 Bùi Phúc Trung Khoa Toán – Thống kê
120 Lê Xuân Trường Khoa Toán – Thống kê
121 Lê Văn Phi Khoa Toán – Thống kê
122 Trần Văn Thắng Khoa Toán – Thống kê
123 Trần Minh Thuyết Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
124 Nguyễn Minh Tuấn Khoa Lý luận chính trị
125 Bùi Văn Mưa Khoa Lý luận chính trị
126 Nguyễn Văn Sáng Khoa Lý luận chính trị
127 Bùi Bá Linh Khoa Lý luận chính trị
128 Nguyễn Khánh Vân Khoa Lý luận chính trị
129 Nguyễn Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị
130 Bùi Xuân Thanh Khoa Lý luận chính trị
131 Lưu Thị Kim Hoa Khoa Lý luận chính trị
132 Hoàng Trung Khoa Lý luận chính trị
133 Hoàng An Quốc Khoa Lý luận chính trị
134 Trần Nguyên Ký Khoa Lý luận chính trị
135 Vũ Anh Tuấn Khoa Lý luận chính trị
136 Phạm Duy Nghĩa Khoa Luật kinh tế
137 Võ Trí Hảo Khoa Luật kinh tế
138 Lê Văn Hưng Khoa Luật kinh tế
139 Trần Hà Minh Quân Viện Đào tạo quốc tế
140 Dương Thị Bình Minh Tạp chí Phát triển kinh tế
141 Đinh Phi Hổ Tạp chí Phát triển kinh tế
142 Hồ Đức Hùng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
143 Nguyễn Tấn Khuyên Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
144 Đinh Công Khải Viện Chính sách công
145 Nguyễn Hữu Lam Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị
146 Hà Xuân Thạch Công ty Sách kinh tế
147 Nguyễn Việt TT. NCƯD giảng dạy KT và các phần mềm KT

Thạc sĩ

Stt Họ tên Đơn vị
1 Cao Văn Tiến Phòng Tổ chức – Hành chính
2 Lê Thành Nhân Phòng Tổ chức – Hành chính
3 Nguyễn Thanh Sử Phòng Tổ chức – Hành chính
4 Nguyễn Thị Đoan Trân Phòng Tổ chức – Hành chính
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
6 Nguyễn Văn Đương Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
7 Bùi Mộng Ngọc Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
8 Trần Duy Can Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
9 Nguyễn Hoàng Sơn Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
10 Nguyễn Ngọc Thái Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
11 Trần Thị Thanh Tâm Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
12 Nguyễn Hà Thạch Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên
13 Mai Xuân Mẫn Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức
14 Đoàn Thị Thu Thủy Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức
15 Nguyễn Thị Huyền Hương Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức
16 Võ Thị Tâm Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức
17 Nguyễn Hồng Nam Viện Đào tạo Sau đại học
18 Thái Ngọc Hương Viện Đào tạo Sau đại học
19 Ngô Minh Hải Viện Đào tạo Sau đại học
20 Trần Kim Cương Viện Đào tạo Sau đại học
21 Phan Thị Thu Hằng Viện Đào tạo Sau đại học
22 Trần Mai Đông Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
23 Hoàng Cửu Long Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
24 Đặng Mỹ Dung Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
25 Trần Thị Minh Hiếu Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
26 Bùi Quang Hùng Phòng Tài chính – Kế toán
27 Nguyễn Thị Thùy Hương Phòng Tài chính – Kế toán
28 Trần Thị Tuyết Mai Phòng Tài chính – Kế toán
29 Trần Thị Huyền Thu Phòng Tài chính – Kế toán
30 Nguyễn Thị Ngọc Châu Phòng Tài chính – Kế toán
31 Trần Thị Ái Thúy Phòng Tài chính – Kế toán
32 Nguyễn Thanh Hương Phòng Thanh tra đào tạo
33 Trần Văn Kiều Phòng Thanh tra đào tạo
34 Hoàng Đình Khanh Phòng Thanh tra đào tạo
35 Trương Hồng Khánh Phòng Khảo thí – Đàm bảo chất lượng
36 Lý Thị Minh Châu Phòng Khảo thí – Đàm bảo chất lượng
37 Võ Thành Đức Phòng Khảo thí – Đàm bảo chất lượng
38 Đinh Thị Thu Hà Phòng Khảo thí – Đàm bảo chất lượng
39 Bùi Quang Việt Phòng Quản trị – Thiết bị
40 Phạm Quang Huy Phòng  điều phối Giảng đường – Thời khóa biểu
41 Trương Quang Hùng Khoa Kinh tế phát triển
42 Nguyễn Ngọc Danh Khoa Kinh tế phát triển
43 Trần Bích Vân Khoa Kinh tế phát triển
44 Phan Thị Thanh Thủy Khoa Kinh tế phát triển
45 Lê Trung Cang Khoa Kinh tế phát triển
46 Lâm Mạnh Hà Khoa Kinh tế phát triển
47 Trần Bá Thọ Khoa Kinh tế phát triển
48 Trần Thu Vân Khoa Kinh tế phát triển
49 Lê Thị Thanh Tùng Khoa Kinh tế phát triển
50 Trần Thị Bích Dung Khoa Kinh tế phát triển
51 Trần Võ Hùng Sơn Khoa Kinh tế phát triển
52 Nguyễn Ngọc Hà Trân Khoa Kinh tế phát triển
53 Đỗ Hoàng Minh Khoa Kinh tế phát triển
54 Võ Tất Thắng Khoa Kinh tế phát triển
55 Phùng Thanh Bình Khoa Kinh tế phát triển
56 Hoàng Văn Việt Khoa Kinh tế phát triển
57 Phạm Hữu Tài Khoa Kinh tế phát triển
58 Võ Đức Hoàng Vũ Khoa Kinh tế phát triển
59 Nguyễn Xuân Lâm Khoa Kinh tế phát triển
60 Nguyễn Thị Bích Hồng Khoa Kinh tế phát triển
61 Trương Thành Hiệp Khoa Kinh tế phát triển
62 Lương Vinh Quốc Duy Khoa Kinh tế phát triển
63 Ngô Văn Phong Khoa Kinh tế phát triển
64 Huỳnh Văn Thịnh Khoa Kinh tế phát triển
65 Châu Văn Thành Khoa Kinh tế phát triển
66 Nguyễn Thanh Triều Khoa Kinh tế phát triển
67 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Kinh tế phát triển
68 Ngô Hoàng Thảo Trang Khoa Kinh tế phát triển
69 Trương Công Thanh Nghị Khoa Kinh tế phát triển
70 Nguyễn Hoài Bảo Khoa Kinh tế phát triển
71 Nguyễn Khánh Duy Khoa Kinh tế phát triển
72 Nguyễn Hoàng Lê Khoa Kinh tế phát triển
73 Trương Thị Thanh Xuân Khoa Kinh tế phát triển
74 Nguyễn Hùng Phong Khoa Quản trị kinh doanh
75 Ngô Diễm Hoàng Khoa Quản trị kinh doanh
76 Nguyễn Văn Hóa Khoa Quản trị kinh doanh
77 Phan Ánh Thúy Khoa Quản trị kinh doanh
78 Đoàn Văn Huy Khoa Quản trị kinh doanh
79 Phan Quốc Tấn Khoa Quản trị kinh doanh
80 Nguyễn Hữu Thọ Khoa Quản trị kinh doanh
81 Phạm Văn Nam Khoa Quản trị kinh doanh
82 Lê Việt Hưng Khoa Quản trị kinh doanh
83 Đinh Phượng Vương Khoa Quản trị kinh doanh
84 Nguyễn Quốc Thịnh Khoa Quản trị kinh doanh
85 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Khoa Quản trị kinh doanh
86 Trần Hà Triêu Bình Khoa Quản trị kinh doanh
87 Nguyễn Hữu Nhuận Khoa Quản trị kinh doanh
88 Nguyễn Văn Chương Khoa Quản trị kinh doanh
89 Nguyễn Văn Năm Khoa Quản trị kinh doanh
90 Trương Lý Hoàng Phi Khoa Quản trị kinh doanh
91 Nguyễn Quang Anh Khoa Quản trị kinh doanh
92 Bùi Dương Lâm Khoa Quản trị kinh doanh
93 Huỳnh Văn Tâm Khoa Quản trị kinh doanh
94 Trang Thành Lập Khoa Quản trị kinh doanh
95 Trần Quang Trung Khoa Quản trị kinh doanh
96 Hồ Ngọc Lang Khoa Quản trị kinh doanh
97 Nguyễn Phương Nam Khoa Quản trị kinh doanh
98 Lý Thục Hiền Khoa Quản trị kinh doanh
99 Phan Thị Thu Hương Khoa Quản trị kinh doanh
100 Đoàn Thanh Hải Khoa Quản trị kinh doanh
101 Tạ Thị Bích Thủy Khoa Quản trị kinh doanh
102 Nguyễn Quốc Ấn Khoa Quản trị kinh doanh
103 Trần Thanh Lâm Khoa Quản trị kinh doanh
104 Nguyễn Tấn Trung Khoa Quản trị kinh doanh
105 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Khoa Quản trị kinh doanh
106 Nguyễn Kim Thảo Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
107 Đào Hoài Nam Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
108 Đinh Tiên Minh Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
109 Nguyễn Thanh Minh Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
110 Trần Thị Việt Hoa Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
111 Trịnh Minh Hiền Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
112 Trương Thị Minh Lý Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
113 Lê Minh Tuấn Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
114 Trần Hồng Hải Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
115 Hà Minh Phương Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
116 Phạm Thị Trúc Ly Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
117 Nguyễn Quốc Nam Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
118 Huỳnh Phước Nghĩa Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
119 Đinh Thị Thu Oanh Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
120 Nguyễn Thị Hồng Thu Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
121 Nguyễn Công Dũng Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
122 Nguyễn Quốc Hùng Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
123 Vũ Quốc Chinh Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
124 Phạm Thị Ngọc Thảo Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
125 Ngô Thị Hải Xuân Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
126 Nguyễn Văn Trưng Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
127 Nguyễn Thị Dược Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
128 Quách Thị Bửu Châu Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
129 Trần Thanh Sơn Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
130 Lê Anh Huyền Trâm Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
131 Võ Thế Hào Khoa Tài chính công
132 Phạm Đăng Huấn Khoa Tài chính công
133 Trần Hải Hiệp Khoa Tài chính công
134 Đặng Văn Cường Khoa Tài chính công
135 Tôn Thất Cảnh Hòa Khoa Tài chính công
136 Nguyễn Anh Tuấn Khoa Tài chính công
137 Từ Thị Kim Thoa Khoa Tài chính doanh nghiệp
138 Nguyễn Tiến Hùng Khoa Tài chính doanh nghiệp
139 Lê Văn Tám Khoa Tài chính doanh nghiệp
140 Lê Thị Hồng Minh Khoa Tài chính doanh nghiệp
141 Phạm Dương Phương Thảo Khoa Tài chính doanh nghiệp
142 Đinh Thị Thu Hồng Khoa Tài chính doanh nghiệp
143 Lê Thị Phương Vy Khoa Tài chính doanh nghiệp
144 Phùng Đức Nam Khoa Tài chính doanh nghiệp
145 Cao Tấn Huy Khoa Tài chính doanh nghiệp
146 Lương Thị Thảo Khoa Tài chính doanh nghiệp
147 Huỳnh Thị Cẩm Hà Khoa Tài chính doanh nghiệp
148 Dương Kha Khoa Tài chính doanh nghiệp
149 Võ Đình Trí Khoa Tài chính doanh nghiệp
150 Vũ Việt Quảng Khoa Tài chính doanh nghiệp
151 Phan Chung Thủy Khoa Ngân hàng
152 Vũ Thị Lệ Giang Khoa Ngân hàng
153 Đào Trung Kiên Khoa Ngân hàng
154 Võ Thị Tuyết Anh Khoa Ngân hàng
155 Hoàng Thị Minh Ngọc Khoa Ngân hàng
156 Phạm Khánh Duy Khoa Ngân hàng
157 Phan Thu Hiền Khoa Ngân hàng
158 Hoàng Hải Yến Khoa Ngân hàng
159 Nguyễn Phạm Thiên Thanh Khoa Ngân hàng
160 Trần Thị Thanh Phương Khoa Ngân hàng
161 Trần Phương Thảo Khoa Ngân hàng
162 Nguyễn Quốc Anh Khoa Ngân hàng
163 Nguyễn Ngọc Hân Khoa Ngân hàng
164 Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa Ngân hàng
165 Nguyễn Trung Thông Khoa Ngân hàng
166 Phạm Thị Anh Thư Khoa Ngân hàng
167 Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng
168 Nguyễn Từ Nhu Khoa Ngân hàng
169 Đào Tất Thắng Khoa Kế toán – Kiểm toán
170 Nguyễn Bích Liên Khoa Kế toán – Kiểm toán
171 Lý Kim Huê Khoa Kế toán – Kiểm toán
172 Lê Thị Minh Tuyết Khoa Kế toán – Kiểm toán
173 Đoàn Thị Thảo Uyên Khoa Kế toán – Kiểm toán
174 Đặng Ngọc Vàng Khoa Kế toán – Kiểm toán
175 Lư Thị Thanh Nhàn Khoa Kế toán – Kiểm toán
176 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng Khoa Kế toán – Kiểm toán
177 Phạm Thanh Liêm Khoa Kế toán – Kiểm toán
178 Đoàn Văn Hoạt Khoa Kế toán – Kiểm toán
179 Dương Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán
180 Huỳnh Văn Hiếu Khoa Kế toán – Kiểm toán
181 Võ Minh Hùng Khoa Kế toán – Kiểm toán
182 Võ Anh Dũng Khoa Kế toán – Kiểm toán
183 Trần Văn Việt Khoa Kế toán – Kiểm toán
184 Lê Vũ Ngọc Thanh Khoa Kế toán – Kiểm toán
185 Nguyễn Phước Bảo Ấn Khoa Kế toán – Kiểm toán
186 Thái Phúc Huy Khoa Kế toán – Kiểm toán
187 Lý Thị Bích Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán
188 Bùi Văn Trường Khoa Kế toán – Kiểm toán
189 Trịnh Hiệp Thiện Khoa Kế toán – Kiểm toán
190 Nguyễn Thị Thùy Linh Khoa Kế toán – Kiểm toán
191 Phạm Quang Huy Khoa Kế toán – Kiểm toán
192 Trần Thị Thanh Hải Khoa Kế toán – Kiểm toán
193 Phạm Thị Ngọc Bích Khoa Kế toán – Kiểm toán
194 Nguyễn Phong Nguyên Khoa Kế toán – Kiểm toán
195 Lê Hoàng Oanh Khoa Kế toán – Kiểm toán
196 Mai Đức Nghĩa Khoa Kế toán – Kiểm toán
197 Nguyễn Thế Hưng Khoa Kế toán – Kiểm toán
198 Vũ Thu Hằng Khoa Kế toán – Kiểm toán
199 Nguyễn Bảo Linh Khoa Kế toán – Kiểm toán
200 Phạm Thị Ly Ly Khoa Kế toán – Kiểm toán
201 Nguyễn Thị Thu Khoa Kế toán – Kiểm toán
202 Phan Thị Thu Hà Khoa Kế toán – Kiểm toán
203 Lê Đài Trang Khoa Kế toán – Kiểm toán
204 Lê Việt Khoa Kế toán – Kiểm toán
205 Phan Thị Bảo Quyên Khoa Kế toán – Kiểm toán
206 Nguyễn Thị Phước Khoa Kế toán – Kiểm toán
207 Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kế toán – Kiểm toán
208 Trần Gia Tùng Khoa Toán – Thống kê
209 Lê Minh Trí Khoa Toán – Thống kê
210 Đào Bảo Dũng Khoa Toán – Thống kê
211 Lê Văn Sáng Khoa Toán – Thống kê
212 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Toán – Thống kê
213 Ngô Thị Tường Nam Khoa Toán – Thống kê
214 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Khoa Toán – Thống kê
215 Lê Quang Hoàng Nhân Khoa Toán – Thống kê
216 Ngô Trấn Vũ Khoa Toán – Thống kê
217 Nguyễn Hữu Thái Khoa Toán – Thống kê
218 Hoàng Ngọc Quang Khoa Toán – Thống kê
219 Hoàng Trọng Khoa Toán – Thống kê
220 Võ Thị Lan Khoa Toán – Thống kê
221 Phạm Hồng Danh Khoa Toán – Thống kê
222 Lê Khánh Luận Khoa Toán – Thống kê
223 Hoàng Ngọc Nhậm Khoa Toán – Thống kê
224 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Toán – Thống kê
225 Trần Bá Nhẫn Khoa Toán – Thống kê
226 Hoàng Thị Diễm Hương Khoa Toán – Thống kê
227 Nguyễn Thái Hòa Khoa Toán – Thống kê
228 Trương Lâm Đông Khoa Toán – Thống kê
229 Nguyễn Công Trí Khoa Toán – Thống kê
230 Phạm Trí Cao Khoa Toán – Thống kê
231 Trần Thị Tuấn Anh Khoa Toán – Thống kê
232 Lê Thị Hồng Hoa Khoa Toán – Thống kê
233 Huỳnh Văn Đức Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
234 Võ Hà Quang Định Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
235 Lê Ngọc Thạnh Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
236 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
237 Thái Kim Phụng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
238 Nguyễn Đăng Cao Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
239 Hoàng Anh Tuấn Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
240 Vũ Thị Phương Lan Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
241 Trần Hồng Thái Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
242 Ông Chí Toàn Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
243 Phan Hiền Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
244 Trương Việt Phương Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
245 Võ Thành Trí Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
246 Nguyễn Quốc Hùng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
247 Đỗ Thị Bích Lệ Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
248 Huỳnh Ngọc Liễu Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
249 Hứa Thị Ngọc Nga Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
250 Đoàn Thiện Ngân Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
251 Hoàng Xuân Sơn Khoa Lý luận chính trị
252 Trương Thùy Minh Khoa Lý luận chính trị
253 Đỗ Lâm Hoàng Trang Khoa Lý luận chính trị
254 Phạm Thị Lý Khoa Lý luận chính trị
255 Nguyễn Hải Ngọc Khoa Lý luận chính trị
256 Đỗ Minh Tứ Khoa Lý luận chính trị
257 Phan Thị Lệ Hương Khoa Lý luận chính trị
258 Hạ Tấn Bình Khoa Lý luận chính trị
259 Nguyễn Thị Diệu Phương Khoa Lý luận chính trị
260 Lê Thị Cẩm Thu Khoa Lý luận chính trị
261 Bùi Thị Huyền Khoa Lý luận chính trị
262 Lê Thị Ái Nhân Khoa Lý luận chính trị
263 Nguyễn Triều Hoa Khoa Luật kinh tế
264 Lữ Lâm Uyên Khoa Luật kinh tế
265 Nguyễn Việt Khoa Khoa Luật kinh tế
266 Dương Kim Thế Nguyên Khoa Luật kinh tế
267 Nguyễn Thị Hằng Khoa Luật kinh tế
268 Trần Vân Long Khoa Luật kinh tế
269 Trần Huỳnh Thanh Nghị Khoa Luật kinh tế
270 Võ Phước Long Khoa Luật kinh tế
271 Nguyễn Thị Anh Khoa Luật kinh tế
272 Trần Thị Minh Đức Khoa Luật kinh tế
273 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Khoa Luật kinh tế
274 Dương Mỹ An Khoa Luật kinh tế
275 Lê Hưng Long Khoa Luật kinh tế
276 Nguyễn Khánh Phương Khoa Luật kinh tế
277 Võ Đình Phước Ban Ngoại ngữ
278 Thái Hồng Phúc Ban Ngoại ngữ
279 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ban Ngoại ngữ
280 Lê Phương Nga Ban Ngoại ngữ
281 Kiều Huyền Trâm Ban Ngoại ngữ
282 Đoàn Thị Tý Ban Ngoại ngữ
283 Dương Thị Thúy Uyên Ban Ngoại ngữ
284 Phan Thúy Khanh Ban Ngoại ngữ
285 Lương Ngọc Phấn Ban Ngoại ngữ
286 Nguyễn Thị Diệu Chi Ban Ngoại ngữ
287 Lê Thị Diên Anh Ban Ngoại ngữ
288 Vũ Kim Yến Ban Ngoại ngữ
289 Nguyễn Thị Kim Thủy Ban Ngoại ngữ
290 Nguyễn Thị Hạnh Ban Ngoại ngữ
291 Nguyễn Phương Chi Ban Ngoại ngữ
292 Nguyễn Xuân Quang Ban Ngoại ngữ
293 Phan Xuân Thảo Ban Ngoại ngữ
294 Trần Thị Phỉ Ban Ngoại ngữ
295 Lê Thùy Giang Ban Ngoại ngữ
296 Bùi Thị Thu Trang Ban Ngoại ngữ
297 Trần Mai Chi Ban Ngoại ngữ
298 Nguyễn Tấn Lộc Ban Ngoại ngữ
299 Bùi Thị Xuân Hồng Ban Ngoại ngữ
300 Nguyễn Thị Hà Giang Ban Ngoại ngữ
301 Nguyễn Thị Thiên Phương Ban Ngoại ngữ
302 Hồ Minh Thắng Ban Ngoại ngữ
303 Thái Thị Bích Hồng Ban Ngoại ngữ
304 Hà Thanh Bích Loan Ban Ngoại ngữ
305 Nguyễn Thị Anh Thư Ban Ngoại ngữ
306 Võ Đoàn Thơ Ban Ngoại ngữ
307 Huỳnh Vĩnh Hưng Ban Giáo dục thể chất
308 Nguyễn Văn Trúc Ban Giáo dục thể chất
309 Nguyễn Ngọc Hưng Ban Giáo dục thể chất
310 Nông Ngọc Yến Thư viện
311 Trần Kim Oanh Thư viện
312 Nguyễn Thị Minh Hồng Thư viện
313 Nguyễn Thiện Duy Trung tâm Dịch vụ Kinh tế
314 Trương Minh Kiệt Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên
315 Lâm Thị Vỵ Tha Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên
316 Lê Thanh Tùng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên
317 Phạm Hữu Huỳnh Ban quản lý Các Dự án Đầu tư xây dựng
318 Nguyễn Đức Việt Ban quản lý Các Dự án Đầu tư xây dựng
319 Bùi Mỹ Ngọc Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế – Thương mại
320 Trần Thị Kim Chi Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế