Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh” và giới thiệu khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh của chương trình chất lượng cao”