1. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cấp Bộ năm học 2014-2015;

2. Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015;

3. Danh sách ứng viên các danh hiệu, giải thưởng năm 2015.