Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.28.38295299 – Fax: 84.28.38250359
Email: tchc@ueh.edu.vn