Giáo sư, Phó giáo sư

Giáo sư

Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
2 Hoàng Thị Chỉnh Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế phát triển
3 Đoàn Thị Hồng Vân Giảng viên cao cấp Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
4 Võ Thanh Thu Giảng viên cao cấp Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
5 Trần Ngọc Thơ Trưởng khoa Khoa Tài chính doanh nghiệp
6 Dương Thị Bình Minh Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế
7 Hồ Đức Hùng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển

Phó giáo sư

Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Trần Hoàng Ngân Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
2 Nguyễn Ngọc Định Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
3 Phan Thị Bích Nguyệt Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
4 Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
5 Phạm Văn Dược Phó Bí thư thường trực Văn phòng Đảng ủy
6 Nguyễn Văn Sĩ Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
7 Hồ Viết Tiến Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
8 Nguyễn Phú Tụ Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
9 Nguyễn Quốc Tế Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
10 Hồ Tiến Dũng Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh
11 Nguyễn Quang Thu Trưởng bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh
12 Trần Thị Kim Dung Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
13 Lê Thanh Hà Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
14 Nguyễn Đình Thọ Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
15 Võ Thị Quý Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
16 Sử Đình Thành Trưởng khoa Khoa Tài chính công
17 Vũ Thị Minh Hằng Phó trưởng khoa Khoa Tài chính công
18 Nguyễn Ngọc Hùng Phó trưởng khoa Khoa Tài chính công
19 Nguyễn Hồng Thắng Phó trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
20 Bùi Thị Mai Hoài Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
21 Nguyễn Thị Liên Hoa Phó trưởng khoa Khoa Tài chính doanh nghiệp
22 Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Khoa Tài chính doanh nghiệp
23 Lê Thị Lanh Giảng viên chính Khoa Tài chính doanh nghiệp
24 Trần Thị Thùy Linh Giảng viên chính Khoa Tài chính doanh nghiệp
25 Trần Huy Hoàng Trưởng khoa Khoa Ngân hàng
26 Trầm Thị Xuân Hương Phó trưởng khoa Khoa Ngân hàng
27 Trương Thị Hồng Phó trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
28 Phạm Văn Năng Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
29 Trương Quang Thông Giảng viên Khoa Ngân hàng
30 Hoàng Đức Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
31 Bùi Kim Yến Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
32 Võ Văn Nhị Trưởng khoa Khoa Kế toán – Kiểm toán
33 Nguyễn Xuân Hưng Phó trưởng khoa Khoa Kế toán – Kiểm toán
34 Trần Thị Giang Tân Trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
35 Mai Thị Hoàng Minh Phó trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
36 Bùi Văn Dương Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
37 Vũ Anh Tuấn Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
38 Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa Khoa Luật kinh tế
39 Đinh Phi Hổ Phó tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế
40 Hà Xuân Thạch Giám đốc Công ty Sách kinh tế
41 Nguyễn Việt Giám đốc TT. NCƯD giảng dạy KT và các phần mềm KT
42 Lê Văn Phi Đồng Giám đốc Trung tâm CFVG