– Phiếu tự đánh giá của ứng viên tham gia Đề án 911;

– Thông báo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.