Chuyên viên chính, Giảng viên chính

Chuyên viên chính

Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị
01 Nguyễn Hữu Huy Nhựt Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính
02 Cao Văn Tiến Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính
03 Trần Thế Hoàng Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên
04 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên
05 Đoàn Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
06 Đặng Mỹ Dung Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
07 Trần Anh Thanh Sơn Phó trưởng phòng Phòng Công tác chính trị
08 Nguyễn Thị Thùy Hương Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán
09 Nguyễn Thị Ngọc Châu Kế toán viên chính Phòng Tài chính – Kế toán
10 Trương Hồng Khánh Trưởng phòng Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng
11 Đoàn Thị Thủy Giám đốc Thư viện
12 Phạm Thục Anh Chuyên viên chính Thư viện
13 Nguyễn Thiện Duy Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kinh tế
14 Phạm Hữu Huỳnh Trưởng ban Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng
15 Nguyễn Trung Anh Thư ký tòa soạn Tạp chí Phát triển kinh tế
16 Trần Khang Thụy Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
và Ứng dụng khoa học kinh tế

Giảng viên chính

Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Ung Thị Minh Lệ Phó trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế
2 Lý Thị Minh Châu Phó trưởng phòng Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng
3 Phạm Thành Tâm Trưởng phòng Phòng Thanh tra
4 Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Khoa Kinh tế phát triển
5 Trương Quang Hùng Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế phát triển
6 Trần Văn Thông Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
7 Trần Võ Hùng Sơn Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
8 Hay Sinh Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
9 Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
10 Lê Ngọc Uyển Phó trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
11 Nguyễn Quỳnh Hoa Phó trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
12 Trần Thị Bích Dung Phó trưởng bộ môn Khoa Kinh tế phát triển
13 Hồ Ngọc Phương Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
14 Huỳnh Văn Thịnh Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
15 Lâm Mạnh Hà Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
16 Lê Thị Thanh Tùng Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
17 Lê Trung Cang Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
18 Phan Nữ Thanh Thủy Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
19 Phan Thị Thanh Thủy Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
20 Trần Bá Thọ Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
21 Trần Bích Vân Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
22 Trần Thu Vân Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
23 Trần Văn Hùng Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
24 Trương Thị Thanh Xuân Giảng viên chính Khoa Kinh tế phát triển
25 Ngô Quang Huân Phó trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh
26 Bùi Thị Thanh Trưởng bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh
27 Ngô Thị Ánh Trưởng bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh
28 Nguyễn Thanh Hội Phó trưởng bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh
29 Phan Thị Thu Hương Phó trưởng bộ môn Khoa Quản trị kinh doanh
30 Đoàn Thanh Hải Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
31 Hoàng Lâm Tịnh Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
32 Nguyễn Quốc Ấn Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
33 Nguyễn Thị Bích Châm Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
34 Phạm Xuân Lan Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
35 Tạ Thị Bích Thủy Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
36 Trần Thanh Lâm Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh doanh
37 Lê Tấn Bửu Trưởng khoa Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
38 Ngô Thị Ngọc Huyền Phó trưởng khoa Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
39 Quách Thị Bửu Châu Phó trưởng bộ môn Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
40 Đinh Thị Thu Oanh Giảng viên chính Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
41 Ngô Công Thành Giảng viên chính Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
42 Nguyễn Thị Dược Giảng viên chính Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
43 Trần Thanh Sơn Giảng viên chính Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
44 Triệu Hồng Cẩm Giảng viên chính Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing
45 Nguyễn Thị Huyền Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
46 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên chính Khoa Tài chính công
47 Diệp Gia Luật Giảng viên chính Khoa Tài chính công
48 Tôn Thất Cảnh Hòa Giảng viên chính Khoa Tài chính công
49 Nguyễn Tấn Hoàng Giảng viên chính Khoa Tài chính doanh nghiệp
50 Từ Thị Kim Thoa Giảng viên chính Khoa Tài chính doanh nghiệp
51 Thân Thị Thu Thủy Phó trưởng khoa Khoa Ngân hàng
52 Hoàng Thị Minh Ngọc Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
53 Lại Tiến Dĩnh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
54 Trần Thị Mộng Tuyết Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
55 Võ Thị Tuyết Anh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
56 Đào Tất Thắng Phó trưởng khoa Khoa Kế toán – Kiểm toán
57 Đoàn Ngọc Quế Trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
58 Nguyễn Thị Kim Cúc Trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
59 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng Trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
60 Trần Văn Thảo Phó trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
61 Lê Thị Minh Tuyết Phó trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
62 Đặng Ngọc Vàng Phó trưởng bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán
63 Võ Anh Dũng Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
64 Đoàn Văn Hoạt Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
65 Huỳnh Đức Lộng Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
66 Huỳnh Lợi Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
67 Huỳnh Văn Hiếu Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
68 Lê Đài Trang Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
69 Lê Đình Trực Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
70 Lư Thị Thanh Nhàn Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
71 Lý Kim Huê Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
72 Nguyễn Bảo Linh Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
73 Nguyễn Bích Liên Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
74 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
75 Nguyễn Thị Thu Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
76 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
77 Phạm Thanh Liêm Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
78 Phan Thị Thu Hà Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
79 Trần Anh Hoa Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
80 Văn Thị Loan Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
81 Vũ Thu Hằng Giảng viên chính Khoa Kế toán – Kiểm toán
82 Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa Khoa Toán – Thống kê
83 Hà Văn Sơn Phó trưởng khoa Khoa Toán – Thống kê
84 Hoàng Ngọc Nhậm Trưởng bộ môn Khoa Toán – Thống kê
85 Hoàng Trọng Trưởng bộ môn Khoa Toán – Thống kê
86 Phạm Hồng Danh Trưởng bộ môn Khoa Toán – Thống kê
87 Võ Thị Lan Phó trưởng bộ môn Khoa Toán – Thống kê
88 Bùi Phúc Trung Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
89 Mai Thanh Loan Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
90 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
91 Nguyễn Văn Nhân Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
92 Hoàng Ngọc Quang Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
93 Lê Khánh Luận Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
94 Lê Quang Hoàng Nhân Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
95 Nguyễn Thái Hòa Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
96 Nguyễn Thị Hồng Hà Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
97 Nguyễn Văn Trãi Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
98 Trần Bá Nhẫn Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
99 Trần Văn Thắng Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
100 Trương Lâm Đông Giảng viên chính Khoa Toán – Thống kê
101 Trần Minh Thuyết Trưởng khoa Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
102 Huỳnh Văn Đức Phó trưởng khoa Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
103 Đoàn Thiện Ngân Trưởng bộ môn Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
104 Huỳnh Ngọc Liễu Trưởng bộ môn Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
105 Hứa Thị Ngọc Nga Giảng viên chính Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
106 Đỗ Thị Bích Lệ Giảng viên chính Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
107 Nguyễn Quốc Hùng Giảng viên chính Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
108 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
109 Bùi Văn Mưa Phó trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
110 Nguyễn Văn Sáng Phó trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
111 Nguyễn Thùy Dương Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
112 Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
113 Hạ Tấn Bình Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
114 Nguyễn Thị Diệu Phương Phó trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
115 Hoàng Trung Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
116 Bùi Bá Linh Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
117 Hoàng An Quốc Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
118 Lưu Thị Kim Hoa Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
119 Nguyễn Hải Ngọc Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
120 Nguyễn Khánh Vân Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
121 Phan Thị Lệ Hương Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
122 Nguyễn Triều Hoa Phó trưởng khoa Khoa Luật kinh tế
123 Dương Mỹ An Giảng viên chính Khoa Luật kinh tế
124 Lê Văn Hưng Giảng viên chính Khoa Luật kinh tế
125 Võ Đình Phước Trưởng ban Ban Ngoại ngữ
126 Trần Thị Phỉ Phó trưởng ban Ban Ngoại ngữ
127 Dương Thị Thúy Uyên Phó trưởng bộ môn Ban Ngoại ngữ
128 Phan Xuân Thảo Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
129 Cao Thị Hoàng Yến Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
130 Lê Thị Diên Anh Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
131 Nguyễn Phương Chi Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
132 Nguyễn Thị Anh Thư Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
133 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
134 Nguyễn Thị Kim Thủy Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
135 Nguyễn Xuân Quang Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
136 Thái Thị Bích Hồng Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
137 Trần Mai Chi Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
138 Vũ Kim Yến Giảng viên chính Ban Ngoại ngữ
139 Nguyễn Tấn Khuyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển
140 Đinh Công Khải Viện trưởng Viện Chính sách công