Tổ lái xe

Họ tên – Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Vũ Minh Thoan DĐ: 0913703780   Tổ trưởng Tổ Xe; Quản lý xe: Toyota 4 chỗ, biển số:

Chi tiết

Đội bảo vệ

Họ tên – Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Đội bảo vệ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc Nhiệm vụ của Đội trưởng/Đội phó

Chi tiết