1. UEH – Hành trình 40 năm;

2. Ghép hình – Tôi yêu UEH;

3. Kéo co – Sức mạnh UEHer;

4. Bóng bàn – Truyền thống UEH:

5. Bóng đá mini nam.